Våre faglærte montører hjelper deg

Vi jobber med installasjon, feilsøking og vedlikehold av elektriske anlegg I båt. Vi tilbyr også fagmessig nyinstasllasjon og oppgradering av navigasjon og båtelektronikk fra blant annet; Raymarine, Garmin, B&G, Simrad, Lowrance, SailMon, Sleipner, Digital Yacht og Nexus.